Значење Од "Hillsong – Atweaseboɔ"

cmd(tu(act:read))

Значење Од "Hillsong – Atweaseboɔ"

Разбира "Hillsong – Atweaseboɔ". "Atweaseboɔ" биди еден песна. На јазик од на песна биди Акан. Значе