Пере твое рака и живее!

[act:play] еден [nom:dictionary] [nom:game].

_ _ _ биди еден [nom:word].

На [nom:dictionary] има на [nom:word].

Makedonski [Nom:Dictionary] -

Бог
Господ
Исус
бебе
бран
верба
гледа
девојче
дух
душа
жена
заштитува
звук
значење
значи
име
камен-темелник
книга
креација
куќа
маж
македонски
ме
милост
момче
надеж
него
одмара
океан
песна
прави
разбира
рака
се открива
секогаш
сила
слаб
снажен
спасител
стане
стопира
тој
труба
фамилија
чека
јазик
.