[act:learn] љубов, секој [nom:day].

Sua биди еден е-пошта [nom:news] [nom:letter]. Sua треба 3 минута од твое време.

[act:start] денес!

[Nom:Dictionary]: Makedonski -